top of page

VERGOEDINGEN EN TARIEVEN

Vergoeding zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering wordt er drie uur dieetadvies vergoed per jaar. Alle zorgverzekeraars vergoeden zonder verwijsbrief. Bij een aanvullende verzekering heb je recht op meer consulten in een kalenderjaar. Indien je ouder dan 18 jaar bent komen de kosten eerst ten laste van het eigen risico.

Vergoeding ketenzorg bij CVRM, COPD en diabetes
 

NutriHealth is aangesloten bij ROHA. Zij zetten zich in voor kwaliteitsverbetering van de eerstelijnszorg aan chronisch zieken in Amsterdam. Voor mensen met CVRM, diabetes en COPD is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling, genaamd 'ketenzorg'. Is hier sprake van, vraag dan de huisarts voor een verwijzing naar de diëtist binnen de ketenzorg. De kosten voor dieetadvies worden dan vergoed vanuit het basispakket en je eigen risico wordt niet aangesproken. Neem voor vragen hierover gerust contact op via info@nutri-health.nl


Link

Compleet overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar bij NutriHealth.

Download

Algemene voorwaarden NutriHealth.

Als diëtist ben ik geregistreerd bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici (ex. Art. 34 Wet BIG). KP-nummer: 19101626789 


Tarieven

NutriHealth hanteert de onderstaande tarieven.

Onze diensten
bottom of page